Phonero Internett oppsett på Blackberry


Phonero Norge 4G 3G Internett MMS oppsett på Blackberry Passport Bold Z10 Q10 Curve

Phonero APN Innstillinger på Blackberry

Internet APN:

Tap Settings -> Network Connections -> Mobile Network ->APN

Phonero APN Innstillinger på Blackberry

 

Access Point Name (APN) : internet.phonero.no
Username : Blank
Password : Blank

 

 

 

 

 

MMS APN:
Tap Text Messages ->…> Settings ->Text Messages ->MMS ->Advanced and enter the following details

Access Point Name (APN) :  mms.phonero.no
Username : Blank
Password : Blank
MMSC Settings
MMSC URL : http://mmsc
Proxy URL: 10.10.10.11:8080
Proxy Username: Blank
Proxy Password: Blank