Vala 900 4G APN Konfigurimi për Android


Vala 900 4G LTE Internet MMS APN Settings for Android Nexus Galaxy Xperia

vala 4g aktivizimi

Për të aktivizuar shërbimin, shkruaj Data plus ne numrin 50555.

Për të c`aktivizuar shërbimin, shkruaj Data minus ne numrin 50555

Konfigurimi për telefonat me mundësi të HTTP browsing

Vala 4G Konfigurimi për Android

In your Android Lollipop Smart Phone Go to – Settings -> More ->Mobile Network -> Access point Names -> + ( to add)

Vala 4G APN Konfigurimi për Android

konfigurimi i internetit vala

Name : Vala 4G
APN : vala        
Proxy : Not Set
Port : Not Set
Username : Not Set
Password : Not Set
Server : Not Set
MMSC : Not Set
MMS Proxy : Not Set
MMS Port : Not Set
MCC : 212
MNC : 01
Authentication Type : Not Set
APN type : default,supl
APN protocol: Ipv4
APN roaming protocol: Ipv4
Enable/disable APN: APN Enabled
Bearer: Unspecified
MVNO type : None
MVNO Value : Notset

konfigurimi i MMS vala

Name : Vala MMS
APN : vala  
Proxy : Not Set
Port : Not Set
Username : Not Set
Password : Not Set
Server : Not Set
MMSC : http://www.vala900-mms.com/mmsc
MMS Proxy : 172.24.97.29
MMS Port : 8080
MCC : 212
MNC : 01
Authentication Type : Not Set
APN type : mms
APN protocol: Ipv4
APN roaming protocol: Ipv4
Enable/disable APN: APN Enabled
Bearer: Unspecified
MVNO type : None
MVNO Value : Notset