Vala 900 4G APN Konfigurimi për Android


Konfigurimi i internetit Vala 4G 3G Android Nexus Galaxy Xperia

vala 4g aktivizimi

Për të aktivizuar shërbimin, shkruaj Data plus ne numrin 50555.

Për të c`aktivizuar shërbimin, shkruaj Data minus ne numrin 50555

Konfigurimi për telefonat me mundësi të HTTP browsing

Vala 4G Konfigurimi për Android

In your Android Lollipop Smart Phone Go to – Settings -> More ->Mobile Network -> Access point Names -> + ( to add)

Vala 4G APN Konfigurimi për Android

konfigurimi i internetit vala

Name : Vala 4G
APN : vala-int
Proxy : Not Set
Port : Not Set
Username : Not Set
Password : Not Set
Server : Not Set
MMSC : Not Set
MMS Proxy : Not Set
MMS Port : Not Set
MCC : 212
MNC : 01
Authentication Type : Not Set
APN type : default
APN protocol: Ipv4
APN roaming protocol: Ipv4
Enable/disable APN: APN Enabled
Bearer: Unspecified
MVNO type : None
MVNO Value : Notset

konfigurimi i MMS vala

Name : Vala MMS
APN : vala-int
Proxy : Not Set
Port : Not Set
Username : Not Set
Password : Not Set
Server : Not Set
MMSC : http://www.vala900-mms.com/mmsc
MMS Proxy : 172.24.97.29
MMS Port : 8080
MCC : 212
MNC : 01
Authentication Type : Not Set
APN type : mms
APN protocol: Ipv4
APN roaming protocol: Ipv4
Enable/disable APN: APN Enabled
Bearer: Unspecified
MVNO type : None
MVNO Value : NotsetAdd a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *